Motiva.biz  

Ana sayfa | Özellikler | Destek | Dokümantasyon | İstekler | Forum | Bize yazın 

 
   Motiva.biz Alım/satım


Alım/satım menüsü ile, fatura,irsaliye, sipariş vb belgelerin girişinin yapılabildiği kısıma girilebilinir. Belge girişine gelmeden önce, satış işlemleri sırasında kullanılacak fiyatlar,indirimler gibi parametreler öncelikle girilebilinir.

 • Stok satış fiyatları;
  Stok satış fiyatları ile, hangi müşteriye hangi stok, verilen tarihler arasında ne kadar fiyatla satılacağını belirlenebilir.

  İstenirse, tek stok kodu yerine belirli bir stok grubu için de veya istenen gruba ait müşterilere de fiyat ataması yapılabilinir. Bu ekranda yeni fiyat düzenlemesi ekleyebileceğiniz gibi, gerekirse değişiklik yapabilir yada silebilirsiniz. Bölge kodu girildiği takdirde, bu fiyat sadece o bölge kodu ile kesilen faturalarda geçerli olacaktır. Daha önde tanımlı fiyat ayarlamaları üzerine tıklandığında, o kayıta ait işlem tarihi ve değişiklik tarihi de gösterilir. Tanımlama yapılırken, stok kodu ve cari kodu girilirse, stok grup ve cari grup kodu girmeyiniz. Eğer belirli bir grup stok fiyatını belirli bir grup müşteriye atamak isterseniz, sadece stok grup kodu ve cari grup kodunu giriniz. O gruba ait müşteriye, girilen gruba ait bir stok kartı ile satış yapılırsa sistem otomatik, grup kodlarından satış fiyatını bulacaktır.
 • Stok satır indirimleri;
  Stok satır indirimleri ile istenen stok için, istenen müşteriye stok satır indirimi yapılabilinir.  İndirim kodu kısmı, mini bir yorumlayıcı ile çalışır ve bu kısımda, basit olarak sadece indirim tanımlamak için, ind1,ind2..,ind6 değişkenlerine istediğiniz yüzde oranlarını giriniz.
  Diğer değişkenler aşağıdaki gibidir;
  x5 : cari borç toplamı
  x6 : cari alacak toplamı
  x7 : cari borç bakiye
  x8 : cari alacak bakiye
  x9 : cari fatura satış/alış iade toplamı
  x10 : cari fatura alış/satış iade toplamı
  ff1 : cari için stok fiyat tanımlaması ile tanımlanan fiyat değeri
  İndirim kodu kısmında minik yorumlayıcı vasıtasıyla, istenirse kullanıcıdan indirim oranı sorulup alınabilinir.
  Aşağıdaki indirim kodu, kullanıcıdan birinci indirim oranını sorar, ve oran %20 den fazla ise otomatik %10 a set eder. Ayrıca cari bakiyesi 100,000,000 TL den az ise, ayrıca %2 indirim daha yapar. Son olarakta üçüncü indirimi, eğer cariye satış fatura toplamı, 1 Milyar ile 5Milyar arasını %2, 5-10 Milyar arası %5'e, 10Milyar üzeri de %10 set edilir.. Diğer indirim oranları sıfırlanır.
  input "indirim oranını giriniz:",ind1;
  if ind1>20 then ind1=10;
  bakiye=x5-x6;
  if(bakiye<100000000)then ind2=3;
  if(x9>1000000000)then ind3=2;
  if(x9>5000000000)then ind3=5;
  if(x9>10000000000)then ind3=10;
  ind4=0;
  ind5=0;
  ind6=0;
 • Fatura altı indirim şablonları;
  Fatura altı inidirim şanlonları ile, kesilen faturalar altında yapılacak indirimler otomatize edilebilinir.

  Bu ekranda, istenen müşteri için, istenen tarihler arasında, istenen bölgede kesilen faturalarda yapılacak indirim oranları formülize edilebilinir. Buradaki indirim kodu, mini bir yorumlayıcı ile çalışır ve bu kısımda kullanıcı indirim tutarlarını programlayabilir. Değiştirilebilir indirim tutarları ind1,ind2..,ind6 şeklinde tanımlanmıştır. Bunların yanısıra aşağıdaki değişkenlerde kullanılabilinir.
  x5 : Cari borç toplam
  x6 : Cari alacak toplam
  x7 : Cari borç bakiyesi toplam
  x8 : Cari alacak bakiyesi toplam
  x11 :Toplam satır indirimi
  x12 :Satır miktar toplamları
  x13 : Fatura toplam
  x14 : Fatura kdv toplam

  Örnek bir kod aşağıda verilmiştir.;
  ind1=(x13-x14)*10./100.;
  if x13>1000000000 then ind2=x14;
  ind3=0;
  ind4=0;
  ind5=0;
  ind6=0;

  Yukarıdaki kod ile, birinci indirim, brut toplamın %10, ayrıca ikinci indirim de eğer fatura toplam tutar 1 Milyarı geçiyorsa kdv tutarına set edilmiştir. Diğer indirimler de sıfırlanmıştır.

 • Faturalar;
  Faturalar ekranında, alış,satış iade,satış ve alış iade faturaları işlenebilir, gerekirse belgeler üzerinde değişiklik yapılabilinir ya da belgeler tek tek veya toplu seçilerek yazdırılabilinir.

  Yeni bir fatura eklemek için, Fiş Ekle tuşuna basınız ve detaylı belge giriş sayfasında gösterildiği şekilde belge girişini yapınız. Girilen faturalar, asıl olarak açık hesap olarak işlenir. Eğer fatura kapalı ise, FT. Kapat tuşu ile belgeyi kapatabilirsiniz. Daha önce girilen bir faturanın benzerini girmek için, ilgili fatura seçilip Çoğalt tuşu ile belge çoğaltılarak belge girişi hızlandırılabilinir. Gerektiğinde seçilen belgeler Sil tuşu ile silinebilinir ve sistem otomatik olarak o belge ile ilgili bütün işlemleri, varsa muhasebe fişi de dahil olmak üzere, siler. Eğer muhasebeleştirme işleminden sonra muhasebe fişleri birleştirilir ise, bağlantı kopacağından, silme işlemi neticesinde ilgili muhasebe işlemleri kullanıcı tarafından düzeltilmelidir. Muhasebeleşen belgeler, M kolonunda , kapatılan belgeler ise K kolonunda, X harfi ile işaretlenir.
  Faturalar istenirse, fatura filtre ekranı kullanılarak gruplandırılıp bu belgelere hızlı ulaşma sağlanabilir. Bu işlem için, Grup ekranında sağ tuşa basınız ve Ekle seçeneğini seçiniz. Burada, filterye bir isim verebilir ve istenen kriterler seçilerek Tamam tuşu ile filtre grup ekranına eklenebilir. Bu grup seçildiği zaman sistem otomatik olarak bu filtrede girilen kriterleri karşılayan belgeleri ekrana getirir. İstendiğinde gruplardan istenen seçilip, sağ tuşla değiştir seçeneği sayesinde, filtre kriterleri değiştirilebilinir.
 • İrsaliyeler;
  İrsaliye giriş işlemleri , fatura giriş işlemlerine benzer. Girilen irsaliyeler, toplu olarak seçilip, istenirse, faturaya dönüştürülebilinir. Normal olarak, irsaliye girişi neticesinde, cari işlemlere herhangi bir bilgi işlenmez, fakat cari işlem bağlantısı yapılması için, modul bağlantı kodları kısmını inceleyiniz.
 • Sipariş/teklifler;
  Sipariş/teklif girişi, fatura giriş işlemlerine benzer. Girilen belgeler, isteğe bağlı olarak, faturaya dönüştürülebilinir.
 • Raporlar;

  Fatura/İrs./Sip listesi;
  Bu raporda işlenen belgelerle ilgili genel veya detaylı listelerin alınabildiği rapordur. Ayrıca bu rapor, karlılık değerlerini ve oranlarını da hesaplayıp gösterebilir.
  KDV raporu;
  KDV oranlarına göre kdv toplamlarının raporudur.
  Aylık icmaller;
  Yapılan işlemlerin aylık bazlı icmallerinin raporudur.
  Cari toplamlar;
  Cari bazlı icmallerin raporudur.
  Bölgesel dağılım;
  Bölgesel bazlı icmallerin raporudur.
  Ek raporlar;
  Ek raporlarda, sql raporlama modulu ile oluşturulmuş, genelde sipariş vermeyi kolaylaştıracak raporlar mevcuttur.

 

  © 2003 All rights reserved. Motiva Yazılım A.Ş.