Motiva.biz  

Ana sayfa | Özellikler | Destek | Dokümantasyon | İstekler | Forum | Bize yazın 

 
   Motiva.biz kurulum.

 • Motiva.biz, Yerel veya geniş alan ağlarda kullanılabilinir.
 • Ağ iletişimi için, TCPIP protokolu kullanılır, dolayısıyla bütün sistemlerde TCPIP protkolu yüklü olduğundan ve sistemin doğru çalıştığından emin olunuz.
 • Kurulum setinde iki ayrı kurulum programı vardır. Birinci set, Interbase veri tabanı sunucusunu içerir. İkinci set ise, Interbase client ve Motiva.biz kurulum setidir.
 • Sunucu işletim sisteminize göre, Windows veya Linux Interbase kurulum setini indiriniz.
 • Sunucuya bu seti yükleyiniz.
 • Motiva.biz, kurulum setini indiriniz ve her terminale kurunuz.
 • Aşağıdaki örnekte kurulum sonrası ilk olarak bir şirket açılımı gösterilmiştir. Burada sunucunun Windows tabanlı olduğu varsayılmıştır.

Şirket tanımlama ekranında, tanımlanacak şirkete bir isim verilir. Veritabanı alanına, örnekte olduğu gibi, sunucu adı veya IP numarası ile, sunucu üzerindeki veritabanı dosya adı verilir. Format şu şekildedir;

[Sunucu adı]:[Veri tabanı dosyası]

Örneğin: Sunucu adı merkez.com olsun ve D: sürücüsünde yil2003 içinde db2003.gdb veri tabanı oluşturmak için, merkez.com:d:\yil2003\db2003.gdb şeklinde tanımlama yapılır. Veritabanı admin adı Interbase için genelde SYSDBA ve admin şifresi de masterkey'dir. Bu alanlar boş geçildiğinde bu değerler default olarak kullanılır. Motiva.biz, local bazı işlemler ve geçici dosyalar için Yerel geçici dizin değerini de kullanır ve tanımlanmış dizinde ihtiyaç duyduğu dosyaları oluşturur. Tamam tuşuna basıldığında veritabanı oluşturulur, hesap planı ve default kullanıcılar açılıp tanımlı şirketler bölümüne kayıtlar yapılarak sistem kullanıma hazır hale getirilir. Tanımlanan şirkete giriş için, default tanımlı kullanıcılar kullanılabilinir.


Kullanıcı: admin
Şifre: motiva


Kurulum setleri;

 1. Sunucular:
  Interbase Windows sunucu veya Interbase Linux sunucu
  İndirdiğiniz seti çalıştırdığınızda, Interbase sunucu kurulacaktır. İkinci adım olarak, aşağıdaki Motiva.biz udf kütüphanesinin, Interbase sunucusunun kurulduğu dizinde bulunan udf dizinine kopyalamanız gerekmektedir. Aksi durumda, sistem sağlıklı çalışmayacaktır. Interbase udf dizini , Windows ortamında genelde c:\Program Files\Borland\Interbase , Linux altında ise /opt/interbase/UDF 'dir.
  Windows ishudf ; zip dosyasındaki install.exe'yi çalıştırarak udf'yi otomatik yükleyebilirsiniz.
  Linux ishudf ;

 2. İstemci terminaller;
  Motiva.biz seti

  © 2003 All rights reserved. Motiva Yazılım A.Ş.