Motiva.biz  

Ana sayfa | Özellikler | Destek | Dokümantasyon | İstekler | Forum | Bize yazın 

 
   Motiva.biz Modul bağlantı kodları


Motiva.biz, tümüyle entegre bir ticari sistemdir. Bu entegrasyonda, moduller arasında bazı bağlantıların olup olmayacağı bu kısımda tanımlanabilir.


Bu versiyonda iki bağlantı kodu mevcuttur.

  • Fatura/cari bağlantı kodu: UCT
  • Stok işlem/stok kart kodu:UIC

UCT kodu

UCT kodu ile istenen belge türü ve tipi ile belge girişi olduğunda cari hareketlere girilen belgenin işlenip işlenmeyeceği belirlenir. Normal olarak, örneğin, bir müşteriye kesilen irsaliye veya sipariş neticesi, o müşteriye ait cari hareketlere herhangi bir borç/alacak kaydı yapılmaz. Ancak, ilgili belge faturaya dönüştürüldüğü zaman, o belge ile ilgili cari hareket kaydı yapılır. Eğer, müşteriye irsaliye veya sipariş kesildiğinde de cari işlem işlensin isteniyorsa bu bağlantı kodu ile bu işlem yaptırtılabilir. Örneğin satış siparişi neticesinde, cari işlem kaydı da yapılması için, yukarıdaki ekranda,
Modul:FT, Tür:B, Tip:E, ve P.Adı:UCT, P.Değer:1
olarak giriniz.
Benzer mantıkla ve * tuşu kullanarak istediğiniz belgeler için, cari kaydı yapılacaksa, UCT kod değerini 1 girerek bu bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Bağlantıyı koparmak için, UCT kodu değerini 0 yapınız.


UIC kodu

UIC kodu ile stok hareketleri sonucu, stok kartlarındaki giriş/çıkış tutarlarının güncellenip güncellenmeyeceğini düzenleyebiliriz. Sistem, default olarak yapılan her stok işlemi ile stok kartlarındaki giriş/çıkış miktarlarını günceller, fakat, örneğin, alınan sipariş neticesinde oluşan stok hareketi ile stok kartındaki miktarların güncellenmesi istenmiyorsa, aşağıdaki gibi kod girişi yapılabilir.
Modul:FT, Tür:F, Tip:E, ve P.Adı:UIC, P.Değer:0

Bu giriş ile satış siparişi neticesinde oluşan stok hareketi ile, stok kartlarındaki giriş/çıkış miktarları güncellenmeyecektir. Benzer şekilde, hangi işlemler neticesinde kart miktarlarının güncellenmesi/güncellenmemesi istenmiyorsa o modul,tür ve tip için, UIC kodu değeri 0/1 girilmelidir.

 

  © 2003 All rights reserved. Motiva Yazılım A.Ş.