Motiva.biz  

Ana sayfa | Özellikler | Destek | Dokümantasyon | İstekler | Forum | Bize yazın 

 
   Motiva.biz Parametreler ve modül ayarları.


Her modül ile ilgili parametre ayarları Dosya/Ayarlar menüsünden yapılabilinir.Üretim modulunde genel parametreler;

 • Yerel para gösterim formatı; Default %.0f'dir. Bu, desimal değerlerin(yani kuruş değerlerinin) gösterilmeyeceğini ifade eder. Eğer kuruş haneleri de görülmek istenirse bu alana %.2f yazılabilinir.
 • Döviz gösterim formatı; Default %.2f'dir. Bu, döviz cinsinden yapılan işlemlerde kuruş hanesinin iki rakam olarak gösterileceğini ifade eder.
 • Miktar gösterim formatı; Default: %.0f'dir ve üretim modulunde miktarların gösterileceği formatı ifade eder. Eğer kusuratlı değerler girilecek ve gösterilecekse, bu format değiştirilmelidir. %.3f gibi bir format miktar hanelerinin 12.345 gibi üç hane kusuratlı alanlı gösterir.
 • Sarf,fire,masraf fişlerinde döviz kuru; Seçtiğiniz döviz kuru kolunu bu fişlerdeki hesaplamalarda kullanılır.
 • Üretimden giriş fişlerinde döviz kuru; Seçtiğiniz döviz kuru kolono üretimden giriş fişlerinde döviz değerlerinin hesaplanmasında kullanılır.
 • Reçete ve üretim emrindeki extra kodlar istenirse kullanıcının doğru olmayan değerler girmesini önlemek amacı ile seçmeli yapılabilir ve bu durumda kullanıcı sadece, daha önce tanımlı reçete ve üretim emri extra kodlarını seçebilir veya girebilir. Bu extra kodların nasıl tanımlanacağı ile ilgili tıklayınız.

Üretim modulunde maliyet parametreleri


 • Maliyet hesabı; Sarf, fire fişlerinde hangi fiyatın kullanılacağını ifade eder. Stok kartında, örneğin, ikinci fiyat maliyet fiyatını ifade ediyorsa, bu parametre, fiyat-2 olarak seçilebilinir.
 • İkame maliyet hesabı; Eğer birinci maliyet seçeneğinde fiyat 0.00 bulunursa, sistem ikinci bir fiyat bulmak için bu parametreyi kullanır.
 • Üretim reçetelerinde, masraf kartları stok kartı olarak açılır ve masraf birim fiyatı beş fiyat seçeneğinden birine girilir ve girilen o fiyat burada tanımlanır.
 • Ayrıca, maliyet hesaplamalarında Ağırlıklı ort.,Hareketli ort. FIFO,LIFO vb. yöntem kullanılırsa buradaki parametreler ile, bu hesaplamaların hangi işlemlerle yapılmış hareketlerden hesaplanacağı belirlenebilir.

Stok parametreleri;


 • Yerel para gösterim formatı ve döviz gösterim formatı yukarıda açıklandığı şekildedir.
 • Stok hareket giriş ve çıkışlarında kullanılacak döviz kuru kolonu da burada seçilir.
 • Stok kart kartlarındaki fiyat isimleri burada tanımlanabilir.
 • Stok kart/hareket işlemleri kısmında, bir stok kartı seçildiğinde, o stok kartı ile ilgili hareketler alt kısımda gösterilir, burada o hareketlerin kaç günlük gösterileceği tanımlanabilir.
 • Ayrıca, stok kart ve hareketlerinde extra kod ve grup kodları istenirse seçmeli olup olmayacağı bu kısımda tanımlanır. Eğer seçmeli olması istenirse, ilgili seçenekler için, extra kodlar daha önceden tanımlanmalıdır. Extra kod tanımlamalaır için tıklayınız.
 •  
 •  

Muhasebe parametreleri


 • Parasal değerlerin gösterimi ve formatı yukarıdaki gibi tanımlanmalıdır.
 • Muhasebe fişlerinde, döviz değerlerinin kuru seçilebilinir.
 • Fişlerdeki miktar hanesinde, desimal hassasiyet, ve tutar hassasiyetleri de girilmelidir.
 • Bir fişteki max. girilecek satır sayısıda burada girilir.
 • Sadece onaylı belgeler basılabilir seçeneği, onaylanmamış belgelerin yazıcıdan çıkartılamamasını sağlar.
 • Ayrıca, extra kodlar ve grup kodlarının seçmeli olup olmadığı belirlenebilir.
 • Fiş yazıcıdan çıktı alınırken, ana hesaplar da yazıcıda çıksın isteniyorda Fiş yazımında ana hesap çıksın seçeneği seçilmelidir.

Kasa parametreleri;


 • Para gösterim formatı ve döviz kuru hesaplamları, yukarıdaki benzer şekilde yapılabilinir.
 • Kasa kart ve hareketlerinde extra kod ve grup kodlarının seçmeli olup olmayacağı burada belirlenebilir.
 • Gider pusulalarındaki Stopaj,SSDF vb. değerlerin defaultları burada girilmelidir.
 • Kasa işlemleri kısmında, seçilen kasa hareketlerinden kaç günlük gösterileceği ayrıca burada belirlenebilir.

Fatura/irs. parametreleri;


 • Para gösterim ve döviz kuru hesaplama parametreleri yukarıda diğer modullerde yapıldığı şekilde burada da yapılabilinir.
 • Fatura vb girereken miktar ve tutar desimal hassasiyeti burada girilebilinir.
 • Bir belgede max. kaç hareket satırı girileceği ve hareket açıklamaıs default ne gelecek burada belirlenir.
 • Stok hareketlerinde 6 indirim yapılabilinir. Bu indirimler ayrı ayrı veya kademeli ise burada tanımlanabilir. Ayrı ayrı hesaplanacağı zaman, örneğin, 1,000,000 TL üzerinde ilk inidirm %20, ikinci %10 ise, birinci indirim 200,000, ikinci indirim 100,000 olur. Kademeli inidirm yapılıyorsa, bu taktirde birinci indirim 200,000, ikinci indirim, 1,000,000-200,000=800,000 ve %10'u 80,000 dir.
 • Ayrıca alt kısımdaki işaretli seçeneklerden istediklerinizi seçebilirsiniz.

Çek/senet parametreleri;


 • Parametre ayarları diğer modüllerde olduğu gibi, bu modulde de, isteğer bağlı yapılmalıdır.

Cari parametreleri;


 • Diğer modullerdeki benzer parametrelerin yanında, Adat hesabında, faiz hesaplarken kullanılacak gün sayısı gibi değerler burada girilebilinir.

Şirket genel parametreleri;

 • Şirket tanımlama kısmında, daha önce veritabanı oluşturulmuş şirketler burada tanımlanabilir. Burada eklenen şirket için veri tabanı oluşturulmaz, yeni bir veritabanı ile şirket oluşturmak için tıklayınız.
 • Ayrıca seçilen bir şirket için, cache(önbellek) sıfırlamaları burada yapılabilinir.

Veritabanı parametreleri;

 • Bu paremetreler ile, giriş ekranında günlük mesajların okuma süresi ve otomatik yüklenecek tanımlamalar belirlenebilir.

Terminal parametreleri;


 • Bu parametreler, terminal bazlı tutulur ve tanımlandığı terminalde default olarak set edilmesi istenen işyeri/bölge kodu ve güvenlik kodunun girilmesi sağlanır. Eğer bu terminalde bu kodların değiştirilememesi isteniyorsa ilgili seçenek işaretlenebilir. Bu ayarlar sayesinde, bazı terminallerde bölge ve güvenlik kodlarının girilmemesi veya unutulması önlenebilir. Bu terminalden yapılan işlemlerdeki bölge ve güvenlik kodu girilen değerlere set edilir.
 • Modüllerdeki fontlarda bu ekrandan ayarlanabilir.
 

  © 2003 All rights reserved. Motiva Yazılım A.Ş.