Motiva.biz  

Ana sayfa | Özellikler | Destek | Dokümantasyon | İstekler | Forum | Bize yazın 

 
   Motiva.biz Firma tanımlama.

Programda, yeni bir firma tanımlamak için, Dosya/Yeni şirket oluştur menüsüne gidilir. Burada oluşturulacak firma veritabanının konumu ve sunucusu ile ilgili bilgiler girilir.

Yeni oluşturulacak şirket adı girildikten sonra, o şirketin verilerinin tutulacağı veritabanı tanımlanmalıdır. Veritabanı alanında format: [Sunucu adı]:[Veritabanı dosyası] şeklindedir. Burada Sunucu adı 192.168.1.1 gibi IP adresi olabileceği gibi, merkezbil.com gibi sunucu adı da olabilir. Veritabanı dosyası, Interbase tarafından oluşturulacak dosya adıdır. Burada dosyanın bulunduğu veya tanımlandığı dizin, o sunucuda önceden açılmış olmalıdır.Bu veritabanının oluşturulabilmesi için gereken admin ve şifresi girilir. Genelde, Interbase veritabanı default olarak, admin:SYSDBA ve şifre:masterkey olarak tanımlı yüklenir. Eğer, bu default değerler değiştirilmediyse bu alanlar boş geçilebilir. Boş geçildiğinde bu alanlarda default değerlerin olduğu varsayılır. Son parametre olan Yerel geçici dizin ise, veritabanı ile bağlantılarda ve bazı şablonların tutulması için kullanılacağından, oluşturulmuş bir dizin ismi burada girilmelidir. Sağ üst köşedeki Yeni, boş bir veritabanı oluştur seçeneği, genelde işaretlenmiş olarak gelir ve anlaşılacağı üzere, eğer işaretli ise sistem boş yeni bir veritabanı oluşturur.
Sistemde daha önde tanımlanmış ve oluşturulmuş bir şirket veritabanınız varsa, iki yöntemle varolan şirket veritabanını tanımlayabilirsiniz.

  • Dosya/Yeni şirket oluştur menüsüne giriniz ve bütün bilgileri yukarıdaki şekilde doldurduktan sonra, Yeni, boş bir veritabanı oluştur seçeneği seçili ise işareti kaldırınız. Bu seçenek işaretlenmediği takdirde sistem sadece girdiğiniz bilgileri tanımlı sirketler listesine ekler.
  • Dosya/Ayarlar menüsünden şirketler kısmına gidiniz ve şirket tanımlama kısmını kullanınız.

    Ayrıca burada, tanımlanan şirket ile ilgili önbellek sıfırlama vb. işlemler yapılabilir.

    Sistem stok, cari vb kart bilgilerini kullanım sırasında, oluşturduğu cache manager vasıtasıyla önbellekte tutarak, kullanımı hızlandırır. Bazen bu bilgileri sıfırlamak gerekir. Bu kısımda bu işlemler yapılabilinir.
 

  © 2003 All rights reserved. Motiva Yazılım A.Ş.