Motiva.biz  

Ana sayfa | Özellikler | Destek | Dokümantasyon | İstekler | Forum | Bize yazın 

 
   Motiva.biz Mobil satış modülü


Mobil Satış modülü,şirketinizdeki mevcut satış ve dağıtım organizasyonunuzun daha verimli yönetme ve kullanmanızı sağlayacak bir sistemdir. Mobil ekiplerin, sıcak satış, sipariş toplama, teslimat vb. operasyonlarında kolaylık ve kontrolu sağlayan bu sistem, GSM ve GPRS teknolojilerini de kullanarak esneklik sağlamaktadır. Mobil satış, mobil ekiplerin sahada manuel yapacakları işlemlerden doğacak hataları, zaman kayıplarını, valör vb kayıpları ortadan kaldırır. Mobil elemanlar tarafından yapılan işlemler, istenen zamanda merkezi sisteme gönderilebilinir veya merkezi sistem mobil ekiplere istenen zamanda bilgi gönderip güncelleme yapabilir.Dağıtım operasyonunuzda verimliliği ve memnuniyeti arttırdığı gibi, daha gerçek zamanlı stok kontrolü ve güncellemesi yapmanızı, fatura ve tahsilatlardan kaynaklanan hataları gidermenizi de bu sistem sağlayacaktır.
Mobil satış sistemi, Win CE .NET cihazlar üzerinde çalışacak şekilde geliştirilmiştir. Mobil satış sistemi, ftp protokolü ile ana sisteme bağlantı sağlanmaktadır.
Motiva.biz sisteminde Ek işlemler/ek servisler/Mobil satış servisinden girebilirsiniz. Burada mobil sistemin kullandığı veri dosyalarının hazırlanması veya mobil sistem tarafından yapılan işlemlerin sisteme aktarılması işlemi yapılabilinir.
Motiva.biz ile Mobil satış sistemi arasındaki entegrasyonu sağlamak için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

 • FTP server; Mobil satış sistemi ftp protokolünü kullanarak ana sistemle dosya alış/verişi yapar. Local kullanımlarda ana sisteme ftp server kurulmalı ve giriş kullanıcı ve şifreleri tanımlanmalıdır. Bu kullanıcı ve şifre bilgileri daha sonra mobil satış sistemi konfigurasyon dosyası vasıtasıyla sisteme tanımlanır ve bu server aracılığıyla sistem, ana sistemle bilgi alış/verişi yapar. Internet üzerinden de bu işlemler yapılabilinir. Internet'teki bir ftp server da merkezi bilgi aktarma sistemi olarak kulanılabilinir. Böyle durumda ana sistem de hazırladığı bilgi dosyalarını ftp server'a aktararak buradan bilgilerin mobil satış sistemlerinin kullanımına açılmasını sağlar.
 • Mobil satış sistemi konfigurasyon dosyası; mparam.txt
  Mobil satış sistemi açılışta mparam.txt dosyasını okuyarak kendini ayarlar. Buradaki ayarlar şunlardır;
  //bu terminalden yapılan işlemler kimin adına işlenecek
  SATICI=ali
  //ticari sistemde hangi depoya işlenecek
  DEPONO=01
  //bu terminalin cihaz nosu!!!
  CIHAZNO=001
  //fis yazdırmadan önce sorsun sormasın dedirtmek için
  // NP olursa hiç yazma işlemi yok demek...
  // CP olursa yazıp yazmama yı sor ona göre yaz
  // DP olursa direct yaz hiç sorma kullanıcıya!!!
  PSOR=CP
  // printer portu dış bir yazıcı programı burada tanımlanmalıdır.
  // p.exe programına yönlendirmek için :p.exe /[kopya sayisi] yazınız
  PCOMBPS=:p.exe 2
  //sistemde TL değerlerini göstermek için kulanılacak format
  CASHFORMAT=%.0f
  //sistemde döviz değerleri için format (buna göre 12.45 diye gösterecek)
  DVZCASHFORMAT=%.2f
  //miktarlar ne formatta gösterilecek, diyelimki gramlı bir işlem var
  // buna göre . dan sonra kaç hane gelecek burada tanımlanabilir.
  NUMBERFORMAT=%.2f
  //otomatik olarak belgeler bu döviz cinsinden işlenir ve gösterilir.
  //****”nemli***
  //stok lar bilindiği gibi TL cinsinden veriliyor terminale.
  //istenirse stok fiyatları diger islemler menüsündeki
  //degerleme kısmından bu döviz cinsine cevrilebilinir.
  //Örneğin plasiyer fiyatları alıp 20 gın tura falan çıkıyorsa bu arada
  //döviz değişimlerine maruz kalmamak için stok fiyatlarını
  //bu verilen döviz no ya fixleyebilir.
  // 0 TL -> diğerleri doviz.txt dosyasında gelen sora no!!!
  BELGEDOVIZ=0
  //belge altı indirim yapılmasına izin ver(1) verme(0)..
  IZINBELGEIND=1
  //belgede srtok girisinde fiyat değiştirmeye izin ver(1) verme(0)..
  IZINFIYATDEG=0
  //aynı kodlu ürün girildiği zaman bu ürünleri birleştirmek ve satır sayısını
  //azaltmak için belge bitiminden otomatik olartak aynı stok kodlu
  //satış hareketleri birleştirilir.
  AYNISTOKLARBIRLES=0
  //fis tahsilatını once sorsun sormasın dedirtmek için
  // NT olursa hiç tahsilat işlemi yok demek...
  // CT olursa tahsilat sor ona göre yap
  // DT olursa direct tahsilata gec!!!
  TSOR=NT

Motiva.biz mobil satış bağlantı modülü kullanımı;

Mobil satış terminallerinin kullanacağı dosyalar Dosya hazırla tuşu ile yapılır. Burada mobil cihazlara gönderilecek stok,cari,döviz vb. bilgiler sistem tarafından hazırlanır.


İki farklı model ile mobil cihazlara bilgi gönderilebilinir.
1- Bu yöntemde mobil cihazlar birer depo gibi görülerek, bu tanımlanan depolara transfer fişleri kesilir. Sadece kesilen transfer fişlerindeki stoklara ait stok bilgileri gönderilmek isteniyorsa günlük transfer fişleri listesinden istenen fişler seçilerek sistenim bu fişlerde çıkışı tanımlanmış stok bilgilerini ve miktarlarını mobil cihaza göndermesi sağlanabilinir. Ayrıca Cari bilgiler tuşu ile mobil cihaza gönderilecek müşteri bilgileri filtrelenebilir.
2- Diğer yöntemde ise, stok bilgileri tuşu ile isterse tüm stok bilgileri yada istenen filteye uyan stok bilgileri mobil cihazlara gönderilir.
Gönderilen stok bilgilerinde tanımlı kdv oranları kdv departmanları kısmında tanımlanmalıdır. Müşterilere uygulanacak fiyat ve indirimler, müşteri fiyat ve indirim tuşu ile yapılabilinir.

Burada istenen cariye istenen ürün istenen fiyat ve indirimlerle satılabilinir. Bu sayede müşteri bazlı,ayrı ayrı, fiyatlandırma ve indirim mekanizması oluşturulmuş olur.
Bu işlemlerden sonra Dosyaları oluştur tuşu ile veri gönderme dosyaları oluşturulmuş olur.Veri dosyaları şirket geçici çalışma dizininde oluşturulmuştur. Eğer kurulan ftp server başka bir dizinden dataları sunacaksa otomatik oluşturulan bir .bat dosyası bu aktarma işlemini yapabilir.
Motiva.biz program dizininde mobilrs.bat dosyası oluşturunuz. bu .bat dosyası, otomatik olarak siz Dosya oluştur tuşuna bastığınızda,veri dosyaları oluşturulduktan sonra, çalıştırılacaktır. Bu .bat dosyası ile oluşturulan veri dosyaları başka bir dizine kopyalanabilir veya Internet üzerindeki bir ftp server'a upload yapılabilinir.
Oluşturulan veri dosyaları isimleri şunlardır;
urun.txt
cari.txt
doviz.txt
musprof.txt
kdv.txt

Mobil sistem verilerinin Motiva.biz sistemine aktarılması;


Mobil satış verileri okuma ekranına girince sistem mevcut hareket dosyalarını(HR*.*) listeler ve kullanıcı buradan istediği hareket dosyasını seçerek okutabilir. Yapılan kasa işlemlerinin nereye işleneceği ayrıca girilmelidir. İstenirse bu ekran vasıtasıyla işlemler otomatik olarak ta okutulabilinir. Bunun için Otomatik oku seçilir ve minimum 10 sn olmak üzere bir aralık değeri girerek sistenim bu aralıklarda yeniden hareket dosyalarını kontrol etmesi sağlanabilinir. Bu sayede insandan bağımsız sistem, hareket işlemlerini motiva.biz sistemine aktarır.
Satış okuma ekranına girişte, otomatik olarak motiva.biz çalıştırma dizinindeki mobilrr.bat dosyası da çalıştırılır. Bu .bat dosya ile başka bir dizindeki hareket işlemleri çalışma dizinine kopyalanabilir veya Internet üzerindeki ftp server'dan mobil sistemlerin yüklediği dosyalar aktarılabilinir.


 

  © 2003 All rights reserved. Motiva Yazılım A.Ş.