Motiva.biz  

Ana sayfa | Özellikler | Destek | Dokümantasyon | İstekler | Forum | Bize yazın 

 
   Motiva.biz Muhasebe mali tablolar.


Mali tablo raporları, Muhasebe raporları kısmındaki mali tablo raporları seçeneği ile alınabilir. Mali tablolar ne tür bilgi içereceği, mali tablo tasarım kısmında belirtildiği gibi yapılır. Alınabilecek, hazır tanımlı tablolar aşağıdadır. Bunların yanısıra, kullanıcı kendisi de tablo oluşturabilir.

 • Bilanço Tablosu
 • Gelir Tablosu
 • Satışların Maliyeti Tablosu
 • Fon Akış Tablosu
 • Nakit Akış Tablosu
 • Kar Dağıtım Tablosu
 • Yıllık faaliyet bildirimi Tablosu

Mali tablo tasarımı;


Mali tablolara eklenebilecek satır tipleri şunlardır:

 • Grup
  Grup satırı, o satır altında açılan alt grup veya satırlara ait tutarların toplandığı satırı ifade eder. Grup satırı ana bir grubu ifade edebileceği gibi, daha üst bir grubun alt grubu da olabilir.Grup satırı tutarı, bu satırın altında yer alan ve koduna göre alt satır özelliği taşıyan diğer satır tutarları toplamı neticesidir.
 • Hesap aralığı
  Hesap aralığı satırı, hesap planındaki kodlara göre, bu hesab aralığına ait borç, alacak, bakiye, artış, azalış vb. tutar bilgilerinden birini tek satırda görüntülemek için kullanılır. Hesap aralık satırı, gruplardan bağımsız olabileceği gibi, koduna göre bir grubun alt satırı da olabilir.
 • Tutar
  Bazı mali tablolarda bazı satırlar, muhasebe hareketlerinden elde edilemez. Bunların direct tabloya eklenmesi gerektiği durumlarda Tutar satırı kullanılabilinir.
 • Formul
  Mali tablolardaki bazı satırlar, diğer bazı satırların birlikte toplanması veya çıkartılması ile elde edilebilinir. Böyle durumlarda Formul satırı kullanılır. Formul satırında +-*/ gibi matamatiksel işlemler satır kodları kullanılarak tanımlanabilir. Örneğin: Bilançodaki, aktifler toplamı formulu:
  $L1$+$L2$
  şeklindedir ve L1 grubu ile L2 grubu toplamını ifade eder. Formul satırlarında değişken değerler kodların sağ ve soluna $ işareti konarak elde edilir. Örneğin: $L1$, L1 grubu değeridir.
 • Yazı satırı
  Tablolarda rakamsal değer içermeyen satır girişleri için kullanılır ve parasal işlemlere etkisi olmaz.

Her satır tanımlamasında genel olarak, ilgili satırın raporda gözüküp gözükmeyeceği, daha sonraki işlemlerde tutarlara eklenip,çıkarılıp veya işlenmeyeceği gibi seçenekler de ayarlanabilir.

Mali tablo raporları;

Mali tablo tasarımlarına göre, daha sonra muhasebe raporlarında istenen mali tablo alınabilinir.

İstenen mali tablo seçildikten sonra, hesaplamada kullanılacak tarih aralığı, extra kod,bölge kodu ve tablo çarpanı seçilir mali tablo oluşturulur. Mali tablo yerel para birimi ile olabileceği gibi, sistem döviz değerleri ile de (FAS52) mali tablo oluşturulabilinir. Enflasyon muhasebesi açısından, dövizli muhasebe ve mali tablo alabilme önemlidir.


 

  © 2003 All rights reserved. Motiva Yazılım A.Ş.