Motiva.biz  

Ana sayfa | Özellikler | Destek | Dokümantasyon | İstekler | Forum | Bize yazın 

 
   Motiva.biz Muhasebe işlemleri.


Muhasebe modülü kullanılarak hesap planı oluşturulabilinir ve muhasebe fişi kesilebilinir. Yapılan bu işlemlerle ilgili raporlar da bu bölümde mevcuttur.

 • Hesap planı;


  Hesap planı hesap kartlarından oluşur. Hesap kartlarıyla ana hesaplar ve alt hesaplar açılabilinir. Ana hesaplar ile alt hesapları birbirinden ayıran seviye ayırıcı " . " (nokta) işaretidir. İstenilen miktarda alt hesap açılabilinir. Yeni bir hesap kartı açmak için Kart Ekle tuşuna basınız. Hesap kodunu ve ilgili bilgileri girdikten sonra Tamam tuşu ile yeni hesap açınız. Hesap kodu, listede üst hesabının altına eklenecektir. İsteğe göre bazı hesaplar detaylandırılırken diğerleri ana hesaplar bazında veya daha üst seviyeli alt hesap bazında tutulabilinir. Her hesap altında aynı seviyede alt hesap açmak zorunlu değildir. Girilen ve işlem görmüş hesaplarla ilgili toplamları Toplamlar tuşunu kullanarak görebilirsiniz. Hareket görmemiş hesaplar veya alt hesabı bulunmayan hesaplar silinebilinir.
  Bu ekranda, ayrıca, istenen hesap kartları, hesap filtresi kullanılarak gruplandırılıp, ilgili hesaplara hızlı ulaşım da sağlanabilir.
 • Muhasebe fişleri;


  Dönem başı işlemlerinin girildiği açılış fişi dışında ayrıca dört değişik fiş ile muhasebe fişleri sisteme işlenebilinir. Tahsil, tediye, mahsup ve kapanış fişi olarak adlandırılan bu fişlerden kapanış fişi sene sonunda isterseniz otomatik olarak oluşturulur.Fişlerde öncelikle fiş no girilir. Tarih ve extra kod vb. girildikten sonra, fiş satırları girilmeye başlanılır. Hesap kodu bilinmiyorsa veya listeden seçmek için * tuşu kullanılabilinir.Satır açıklaması ve extra kodu girildikten sonra varsa miktar bilgisi ve borç veya alacak hanesi girilir. Son alanda ENTER tuşu ile bir sonraki alana geçildiğinde o satır fişe işlenecektir. Bu şekilde girilen satırların toplam borç ve alacakları eşit değilse istenen satır üzerine gelinip bakiye eşitle tuşu ile o satırda borç alacak eşitlenebilir. Aynı şekilde istenen satır Sil tuşu ile silinebilinir.
  Ayrıca, istenen fişler fiş filtre ekranı ile, gruplandırılıp, bu fişlere daha sonra hızlı ulaşma sağlanabilir.
  Seçilen fiş veya fişlerin yazdırılabilmesi için Yaz tuşuna basılır. Muhasebe fişleri yazıcı çıktıları istenen şablonda ayarlanabilir; Örnek
  -----------------------------8<----------------------------------
  //MUHASEBE FİŞİ
  //*TS=66
  //*HS=20
  //*PR=c:\aaa.txt 
  //*NP=\012
  //*PE=\012
  S
  S            @@@@@@@@@@@@@@@@@11						
  S Fis No:@@@@@@@@-1            		  Tarih : @@@@@@@2		
  S                             ExKod : @@@@@@@3 		
  S  ACIKLAMALAR:              						
  S  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@-14                     
  S  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@-15                     
  S 
  S HESAP KODU VE ACIKLAMA            DETAY      BORC      ALACAK      
  S -------------------------------------------  -------------- --------------- -----------------
  H @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@-4  @@@@@@@@@@@@@@5 @@@@@@@@@@@@@@6 @@@@@@@@@@@@@@@@7 
  S                                --------------- ----------------- 
  S                            Toplam: @@@@@@@@@@@@@@4 @@@@@@@@@@@@@@@@5 
  S
  S  Yanlız @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@-9       
  S
  S   IMZA: 
  ----------------------------------8<--------------------------------
  
  
  
  //*TS=66 satırı, bir sayfada toplam 66 satır basılabildiğini ifade eder.
  //*HS=20 satırı, bir sayfada toplam 20 muhasebe hareketinin yazılacağını ifade eder.
  //*PR=LPT1 satırı , bu şablonla basılan fişin LPT1'den yazdırılacağını ifade eder.
  //*NP=\012 bir sonraki sayfaya atlama komutudur.
  //*PE=\012 basım sonunda yazıcıya gönderilecek koddur.
  Kullanılan alan numaraları şunlardır:
  Sabir alanlar:(S)
   BELGE_NO       1
   BELGE_TARIHI     2
   BELGE_EXKOD     3
   BELGE_BORC      4
   BELGE_ALACAK     5
   BELGE_BORC_SISTEM_DVZ   6
   BELGE_ALACAK_SYSTEM_DVZ 7
   BELGE_YEV_NO     8
   BELGE_BORC_YAZIILE  9
   BELGE_ALACAK_YAZIILE 10
   BELGE_TURU      11
   BELGE_SISTEM_DVZ_KURU   12
   KULLANICI_OZEL    13 
   BELGE_ACIKLAMA    14 //14-15 arasi muhasebe aciklama satirlari
   BELGE_SITEID     20
  
  Hareketli alanlar için:(H)
   HESAP_KODU   1
   HESAP_ADI    2
   SATIR_ACIKLAMA 3
   HESAP_KOD_ADI_ACIKLAMA 4
   SATIR_TUTARI  5    //detay anlaminda
   SATIR_BORC   6
   SATIR_ALACAK  7
   SATIR_BORC_SISTEM_DVZ 8
   SATIR_ALACAK_SISTEM_DVZ 9
   SATIR_EXKOD   10
   SATIR_BORC_MIK 11
   SATIR_ALACAK_MIK 12
  
  
  
 • Kur farkı hesaplatma;

  Dövizli yapılan bir işlem neticesi oluşan muhasebe işlemlerinde, işlemin yapıldığı tarihteki ilgili döviz kuru kullanılır. Yapılan işlemler neticesi, zamanla muhasebe hareketleri kontrol edildiğinde dövizli yapılan işlemlerden dolayı, hesap bakiyelerinin olması gerkenden az yada çok olduğu görülecektir. Bunun sebebi, döviz kurlarının artması veya azalması neticesi, yerel para biriminden değerlerinin artış veya azalma göstermesidir. Bu artış veya azalma kur farkı hesabını ifade eder.
  Sistem, baz olarak verilmiş bir tarihteki döviz kuru ile işlem tarihlerindeki kur değerleri farklarının hesap bazlı toplamlarını hesaplayarak kur farkı fişini oluşturur. Kur farkı çalıştırıldığında, öncelikle hesap kartı filtresi gelir. Hangi hesaplar için kur farkı hesaplatacaksanız burada seçiniz. Daha sonra muhasebe hareket filtresi ekranı gelir ve hangi tarihli ve işlemler için hesaplama yapılacaksa seçilir ve hangi döviz türü için ve baz tarihi belirtilerek kur farkı hesaplatma işlemi başlatılır ve neticede, eğer varsa, kur farkı oluşturulur ve fiş olarak sisteme aktarılır.

 • Muhasebeleştirme;


  Muhasebe modulu dışındaki yapılan işlemler neticesi oluşturulması gereken muhasebe fişleri, bu ekranda yapılmalıdır. Muhasebeleştirme işlemi, ilgili program modullerinde açılan kartlarda veya default girilen bir muhasebe bağlantı kodları vasıtasıyla, yapılan işlemleri muhasebeştirir.
  Bu ekranda, muhasebeştirilecek belgeler tarih aralığı verilerek sadece bir tarih aralığındaki belgeler işlenebilir. Daha sonra muhasebeştirilecek modul seçildiğinde, Listele tuşu ile o modulde muhasebeştirilebilecek belgeler listelenir. Listeden, istenen belgeler tek tek seçilebileceği gibi, toplu olarak ta seçilerek, Muhasebeleştir tuşu ile muhasebeleştirme işlemi yapılır. Muhasebeleştirme işlemi, her modulde, her kartta girilen bağlantı kodları ile değil de, default muhasebe kodları ile yapılması istenirse, ilgili seçenek seçilir. Muhasebeleştirme işleminde, eğer ilgili belge için muhasebe kodu yok veya girilmemiş ise, alt taraftaki listeye açıklaması gelir. Kullanıcının bu muhasebe kod eksik belgeler için muhasebe kodlarını girmesi gerekir.


 • Yeniden numaralama;  Yeniden numaralama ile, sistemde girilen fişler yeniden numaralanabilir. Numaralandırma fiş numaraları veya yevmiye madde numaralaması şeklinde olabilir. İstenen tarih aralığı seçilerek sadece o aralıktaki fişler numarlandırılabilinir. İstenirse sadece belli bir extra kod veya bölge kodundaki fişler numaralandırılabilinir. Ayrıca muhasebe fişleri, türlerine göre ayrı ayrı da numaralandırılabilinir.

 • Resim defter basımı;


  Muhasebe işlemleri neticesi, basılması gereken resmi defterler, bu ekran vasıtasıyla basılabilinir. Burada Defter-i Kebir ve Yevmiye Defteri basılabilinir. Basım işleminden önce, basımın kaç sayfa tutacağı hesaplatılabilinir. Basımın, sürekli form yazıcılar ile istenen port üzerinden yapılabilinir. Resmi defter basımında dikkat edilecek bir husus şudur. Resmi defterler, sıralı ve numaralanmış sayfalara basılır ve arada eksik veya tutarsız bilgi içeren sayfaların olmaması gerekir. Eğer basacağınız sayfa çoksa ve, basım sırasında elektrik kesilmesi, yazıcı sıkışması gibi problemler yaşama ihtimaliniz varsa Yazıcı PORT'u kısmına bir dosya ismi giriniz, örneğin; c:\resmi.txt gibi..
  Daha sonra MS-DOS Komut İstemi penceresini açıp, copy komutu ile dosyayı yazıcı portuna gönderiniz.
  Bu işlem ile oluşturduğunuz resmi.txt dosyası yazıcıya gönderilir. Yazım sırasında herhangi bir aksaklık çıkarsa, sistem yeniden açıldığında, yazım nerede kaldı ise, o kısma kadar resmi.txt dosyası bir editörle açılıp silinebilinir ve kalan kısım yeniden aynı copy komutu ile yazıcıya gönderilir.
 • Muhasebe hesap aktarma;


  Bu işlem ile, istenen muhasebe kodu hareketleri yeni bir koda aktarılır.

 • Muhasebe bağlantı kodları;

  KDV Muhasebe kodları;

  Bu kısımda değişik KDV oranlarına karşılık gelen muhasebe kodları girilir. Ayrıca ÖTV uygulaması da kullanılıyorsa burada ilgili muhasebe kodları girilir.

  Default muhasebe kodları;

  Muhasebeleştirme işleminde, istenirse kullanılabilecek, default değerler burada girilir.

  Çek/Senet muhasebe kodları;

  Burada çek/senet/kk modulu için gerekli muhasebe kodları girilir.

  Fatura altı indirim muhasebe kodları;

  Faturalarda, yapılan genel indirimlerin muhasebeye hangi kodlardan atılacağı burada tanımlanır. Muhasebeleştirme servisinde, eğer indirimler ayrı ayrı muhasebeşsin seçeneği seçildi ise, burada girilen muhasebe kodları kullanılır. Eğer indirimler ayrı ayrı muhasebeleştirilirse, burada tanımlı muhasebe kodlarına işlem yapılır.
 • Beyanname tasarımı ve basımı
 • Mali tablo tasarımı ve basımı


 

  © 2003 All rights reserved. Motiva Yazılım A.Ş.