Motiva.biz  

Ana sayfa | Özellikler | Destek | Dokümantasyon | İstekler | Forum | Bize yazın 

 
   Motiva.biz Üretim.


Üretim sistemi ile, reçeteler tanımlanabilir ve bu üretim reçeteleri ile üretim emirleri verilerek üretim yaptırılabilinir.

 • Üretim reçeteleri;
  Üretim/reçeteler menüsünden, reçete tanımlama ekranına girilebilinir. Burada yeni reçete girilebileceği gibi, eski reçeteler üzerinde de değişiklik yapılabilinir. Reçetelerdeki tanımlamalara aşama kodu verilerek büyük reçete tanımlamalarında seviyeli üretim yaptırılabilinir. Daha sonra verilen üretim emrinde, üretim başladığı zaman, üretimin hangi aşamada olduğu girilirse, o aşamaya kadar kullanılan hammadde ve masraflar stoklardan sarf ve fire(varsa) olarak çekilir.  Reçeteye bir kod ve isim verilir. Ek olarak reçeteye bir güvenlik kodu ve 3 extra kod verilebilinir.
  Üretim reçetesinde 3 farklı giriş yapılabilinir.
  -Hammadde
  -Masraf
  -Çıktı


  Hammadde ekleme
  Ekle tuşuna basıldığında hammadde seçeneğini seçiniz.

  Aşama kodu, stok kodu, fire oranı ve kullanılacak miktar girildikten sonra, ek bilgi extra alan seçeneğine girilerek hammadde tanımlaması yapılabilinir.

  Masraf ekleme
  Masraf seçeneği ile, yapılan elektrik,işçilik gibi masraflar sisteme dahil edilebilinir ve isteniyorsa bu masraflar maliyete yansıtılabilir yada yansıtılmayabilir.

  Masraf kartları stok kartı olarak açılır ve Tip seçeneğine M girilmelidir.

  Çıktı ekleme
  Tanımlanan reçete neticesinde nihai üretilen ürün veya ürünler çıktı seçeneği ile tanımlanır.

  Bir reçetede tek çıktı olabileceği gibi, birden fazla çıktı da tanımlanabilir. Tek çıktı tanımlandığında bu çıktı maliyetin %100 nü aldığından Maliyet: hanesine 100 girilir. Fakat birden fazla çıktı varsa her çıktının toplam maliyetin ne kadarını alacağı belirlenmeli ve toplam maliyet oranı %100'ü tamamlayacak şekilde maliyet dağıtılmalıdır.
 • Üretim emri;
  Üretim reçetelerini takiben, üretim emri girişi yaparak üretim gerçekleştirebilirsiniz. Üretim reçetelerinde tanımlanan hammadde, masraf ve çıktı satırları birbiriyle ilişkilidir. Üretimin yapılması, sarf ve fireler le ve çıktıların elde edilip ilgili bölge/depo/işyerine girmesi üretim emri ile gerçekleştirilir.


  Üretim emrinde parti no,tarih ve müşteri kodu gibi bilgiler ile, güvenlik kodu ile 3 extra kod girilebilinir. Bu üretim emrinde hangi reçetenin kullanılacağı ve ne kadar üretim yapılacağı ve üretim aşaması gibi bilgiler de girilir. Miktar bilgisi reçete tanımlanan çıktı miktarı ile çarpılacak değeri ifade eder. Örneğin, yukarıdaki örnekte 800 ad ekmek üretimi için reçete tanımlanmış ve üretim emrinde miktar 10 girilmiş ise, nihai olarak 8000 ekmeklik üretim yapılacak demektir. Dolayısıyla reçetede hangi miktar skalasında çıktı tanımlanmış ise ona göre üretim emrinde miktar girilmelidir. Üretim emri ekranında ayrıca, sarf, fire ve üretimden giriş işlemlerinin hangi bölge/işyerinden yapıldığı bilgisi de girilebilinir. Tarihler kısmında, üretim başlama, bitiş ve teslim tarihleri girilebilinir. Son olarak ta, üretim emri ile oluşan fişlerin numaraları ve tutarları otomatik olarak oluşturularak gösterilir. Detaylı reçete tanımlamaları içeren ve belirli bir süreçte gerçekleştirilebilen üretimler için, aşama kodu sistemi çok önemlidir. Üretim başladıktan sonra, üretim hangi aşamada ise, o aşama kodu girilir ve o aşamaya kadar tanımlı hammadde ve masraflar işlenir. Aşama değiştikçe sistem otomatik olarak yeniden masraf,sarf ve fire fişlerini günceller.
  Üretim emirleri reçete tanımlamalarına bağlı olup, başlayan veya tamamlanan bir üretim sonucunda oluşan sarf,fire, masraf ve üretimden giriş fişleri program tarafından otomatik olarak oluşturulur.

Üretim raporları

 • Üretim reçete listesi
  Açılan üretim reçetelerinin detaylı ve detaysız listelerinin alınabildiği rapordur. Reçete kart filtresinde reçete kod aralığı, reçete adı ve extra kodlar filtrelemede kullanılabilinir.
 • Üretim emri listesi
  Girilen üretim emrilerinin listesidir. Filtreleme seçenekleri ile istenen üretim emirleri raporlanabilir.
 • Çıktı raporu
  Verilen üretim emirleri ile, hangi müşteriye hangi stoklardan ne kadar üretilmiş bu raporda görülebilinir.
 • Hammadde kullanım raporu
  Üretim neticesi hangi hammaddeden hangi müşteri için ne kadar kullanılmış, miktar ve tutar gibi bilgileri bu raporla alınabilinir.
 • Masraf raporu
  Hammadde raporu gibi, hangi müşteri için ne masraflar yapılmış, miktar ve tutar bilgileri burada görülebilinir.

Üretim ek raporları

 • Masraf kartları
  Açılan masraf kartları listesi verilir.
 • Reçetesi tanımlı stoklar
  Reçetesi tanımlanmış stok kartları listesi verilir.
 • Reçetede kullanılan masraf kartları
  Hangi reçetede hangi masraf kartları kullanılıyor listelenir.
 • Reçetelerde kullanılan hammadde kartları
  Reçete kartlarında kullanılmış hammadde kartlarını listeler.
 • Üretim durum listesi
  Hangi üretim emri ne aşamada bu raporla listelenebilir.
 • MRP What-if analizi
  Bu rapor ile, istenen stok miktarı kadar üretmek için ne kadar hammadde ye ihtiyaç var bu rapor ile alınabilinir ve stok mevcudu ile karşılaştırark yeterli miktarda stok mevcut mu değil mi, belirlenebilir.

Üretim reçete ve emri yazıcı çıktıları
Üretim reçete ve emirleri yazıcı çıktıları için gerekli alanlar aşağıda verilmiştir.

Default reçete basım şablonu,recete.rff dosyası aşağıdaki gibidir.

-------------------------------------------------------------------

//reçete formatı
//*TS=66
//*HS=20
//*PR=c:\aaa.txt 
//*NP=\012
//*PE=\012
//
S
S
S @@@@@@@@@@@@@@@@-1
S @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@-2        
S
S                          YANSIT/Y.MA 
S T S/M KOD  ADI       MIKTAR BRM  M/F ORANI BRUT/NET   KOSUL
S -- -------- ---------------- ------ ---- --------- ------------ --------------------
H @2 @@@@@@-4 @@@@@@@@@@@@@@-5 @@@@9 @@-6 @@@@@@@@8 @@@@11    @@@@@@@@@@@@@@@@@-10
S
S @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@-20

--------------------------------------------------------------------

Üretim reçeteleri
Statik alanlar;
RECETEK_KOD 1
RECETEK_ACIKLA 2
RECETEK_DATE 3
RECETEK_SAAT 4
RECETEK_EXTRAKOD1 5
RECETEK_EXTRAKOD2 6
RECETEK_EXTRAKOD3 7
RECETEK_EXTRAV1 8 //6 adet extra value, used later
RECETEK_EXTRA 20
RECETEK_SITEID 21


Hareketli alanlar;
RECETEK_KOD 1
HAR_TIP 2
HAR_SATIRNO 3
HAR_SMKOD 4
HAR_ACIKLA 5
HAR_BIRIM 6
HAR_CARPAN 7
HAR_MFORANI 8
HAR_MIKTAR 9
HAR_EXTRA 10
HAR_BRUTNET 11

//stok veya masraf extra kodlari
HAR_SM_EXTRAK1 20
HAR_SM_EXTRAK2 21
HAR_SM_EXTRAK3 22

//stok veya masraf fiyatlari
HAR_SM_F1 25
HAR_SM_F2 26
HAR_SM_F3 27
HAR_SM_F4 28
HAR_SM_F5 29

Default üretim emri basım şablonu,uretimem.uef, aşağıdaki gibidir.


-------------------------------------------------------------------

//URETIM EMRI
//*TS=60
//*HS=25
//*PR=c:\aa.txt 
//*NP=\012
//*PE=\012
S*************************************************************************
S MOTIVA YAZILIM A.S.
S          URETIM EMRI          
S FIS NO  : @@@@@@0               TARIH: @@@@@@@1
S REÇETE  : @@@@@@@@@@@-2 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@-3
S                     URETIM MIKTAR: @@@@@@4
S CARI KOD : @@@@@@-10
S CARI ADI : @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@-11
S					
S
S ACIKLAMA : @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@-6 
S
S						TUTAR: @@@@@@@@@@@@@25
S						     
S						
S
S BAŞLAMA: @@@@@@@@15            SARF NO : @@@@@@@18
S BITIŞ : @@@@@@@@16            FIRE NO : @@@@@@@19
S TESLIM : @@@@@@@@17            MASRAF NO: @@@@@@@20
S                       UR.GR. NO: @@@@@@@21
S
S
S
S				 
S*************************************************************************

--------------------------------------------------------------------

Kullanılabilecek alanlar:

BELGE_NO 0
BELGE_TARIH 1
RECETE_KOD 2
RECETE_ACIKLA 3
URETIMEMRI_MIKTAR 4
URETIMEMRI_STATE 5
URETIMEMRI_ACIKLAMA 6
URETIMEMRI_SITEID1 7
URETIMEMRI_SITEID2 8
URETIMEMRI_SITEID3 9
URETIMEMRI_CCODE 10
URETIMEMRI_CNAME 11
URETIMEMRI_EXCODE1 12
URETIMEMRI_EXCODE2 13
URETIMEMRI_EXCODE3 14
URETIMEMRI_DT1 15
URETIMEMRI_DT2 16
URETIMEMRI_DT3 17
URETIMEMRI_FNO1 18
URETIMEMRI_FNO2 19
URETIMEMRI_FNO3 20
URETIMEMRI_FNO4 21

URETIMEMRI_T1 22
URETIMEMRI_T2 23
URETIMEMRI_T3 24
URETIMEMRI_T4 25
URETIMEMRI_EKT 26

URETIMEMRI_ST1 27
URETIMEMRI_ST2 28
URETIMEMRI_ST3 29
URETIMEMRI_ST4 30
URETIMEMRI_S_EKT 31


 

  © 2003 All rights reserved. Motiva Yazılım A.Ş.